петък, 25 март 2016 г.

Читалище „Умение-2003“ обявява резултатите от конкурса за макет на тема: „Прости енергийни решения за чиста природа и здраве“Макетът на Арт ателие "От нищо нещо" 
при НЧ Зора-1945" - Ямбол с ръководител Мария Монева
Евгения Ташева от сдружение „За Земята“, Петя Георгиева от сдружение „Млад природозащитник Бесапара“ и Милена Агопян от „Енергийна агенция-Пловдив“ приеха поканата на Читалище „Умение-2003“ чрез доброволен труд да оценят получените макети за конкурса на тема: „Прости енергийни решения за чиста природа и здраве“. И трите дами не знаеха имената на другите членове на журито, работеха съвсем неутрално – в София, в пазарджишкото село Бяга и в Пловдив, съгласуваха преценките си и с други членове на своите организации. Получените мнения обаче са единодушни.
клуб "Екология" в СОУ "Христо Ботев" гр. Камено
Трето място журито присъди за макета на Иван Караборунски, Стела Колева,  Йорданка Вълчева, Даниела Радева и Светлослава Попова - участници в клуб "Екология" в СОУ "Христо Ботев" гр. Камено, който представя ефективността на отоплението с биогаз. Дамите от журито отбелязаха, че оценката им е, заради това, че учениците са представили повече от един ресурс за енергоспестяване, като предполагат, че къщата, с която е свързана инсталацията за  биогаз, е животински обор :).
кръжок „Екология“ при
ОУ „Капитан Петко войвода“ – гр. Варна
Второто място е присъдено на макета за използване на енергията от приливите и отливите на ученическия кръжок „Екология“ при ОУ „Капитан Петко войвода“ – гр. Варна, заради уникалността на идеята, представена с добро познаване на структуранта на производството на ел енергия от приливните вълни.
Първото място е за макета, направен от членовете на Арт ателие "От нищо нещо" при НЧ Зора-1945" - Ямбол с ръководител Мария Монева – заради интересната идея за водохващане на дъждовни води и използването на повече от един ресурс за енергоспестяване.
Специална поощрителна награда получава 13-годишната Пламена Антонова Колева от гр. Ямбол.
Поощрителни награди получават 15-годишният Денис Диамандиев и 17-годишният Марин Ангелов Димитров от Ямбол, учениците от ПГСГ "Кольо Фичето" гр. Ямбол, учениците от 5 клас при ОУ"Св.П. Хилендарски"-с. Бояново, както и възпитаниците на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с.Дълбок извор, общ.Първомай - Валерия и Виктория Топалски, Мария Липова, Михаил Манахилов, Зина Карагьозова и Мария Гаджева.  
Конкурсът се организира в рамките на проект „Здраве от извора“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“ по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовото съдействие на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Наградите от всички конкурси по проекта ще бъдат връчени по време на Форум-театър, посветен на Деня на Земята – 22 април.


Настоящата публикация се издава по програма „Съгради промяна“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност”. Изразените тук становища са на Читалище „Умение-2003“ - Ямбол и не отразяват непременно мнението на подкрепящите организации.


сряда, 9 март 2016 г.

НПО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ КАК ДА СЪЗДАВАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWER POINT

Общо 120 представители на неправителствени организации и читалища от цялата страна, в това число и от Читалище "Умение-2003"-Ямбол, ще участват в традиционния Ден на НПО – Технологии за добри каузи, по време на който ще бъдат обучени как да създават вдъхновяващи презентации чрез Power point. Събитието се организира за осма поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на Майкрософт България.
Ежегодният Ден на НПО има за цел да представи пред гражданските организации как гражданските организации могат да повишат ефективността на своята работа чрез технологиите. Тази година събитието ще се проведе на 14 март в София, а гост-лекторите ще запознаят присъстващите с ключовите функционалности на Power point, както и с правилата за визуално оформление на презентация. Повече за темите, които ще бъдат разгледани можете да видите в приложената по-долу програма.  
През последните години широкото приложение на презентационната програма се наложи в сектора като резултат от предизивикателството пред неправителствените организации да търсят подкрепата на различни заинтересовани страни, представяйки своите каузи. Въпреки това, според прочуване на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 78,4% от неправителствените организации у нас имат нужда да обогатят познанията си за създаване на презентации чрез Power pointДопитването се проведе в рамкие на 10 – 17 февруари, а в него се включиха 74 неправителствени организации и читалища.
Тази година събитието предизвика голям интерес. Само за две седмици, завка за участие изпратиха 120 представители на неправителствени организации и читалища. Преждевременното запълване на местата, наложи затваряне на регистрацията по-рано от предвидения срок.
Благодарение на инициативата на ФРГИ и Майкрософт през изминалите години близо 800 представители на различни граждански организации от цялата страна са получили знания, изградили нови умения и са обсъдили възможностите, които технологиите предоставят за  повишаване на ефективността на работа на сектора. Дискутирани са различни теми от света на информационните технологии, в помощ на НПО сектора интернет базиране на данни т. нар. „облачни технологии“, социални мрежи, успешни онлайн кампании, интернет маркетинг за НПО, онлайн дарения и много други. 

Приета е нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.)

Комитетът на министрите прие на 2 март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).  Тя ще бъде лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г. Конференцията се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и се домакинства от Държавната агенция за закрила на детето и Министъра на труда и социалната политика.
Петте приоритетни области в новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) са:
 • равни възможности за всички деца;
 • участие на всички деца;
 • живот без насилие за всички деца;
 • правосъдие, адаптирано за деца;
 • права на детето в цифрова среда.
Това е третата Стратегия за правата на децата, която приема Съвета на Европа след като през 2006 г. в Монако стартира програмата  "Да изградим Европа за и с децата”.
Първата  обхваща периода 2009 – 2011 г. и трите приоритетни области в нея са:
 • насърчаване на достъпа на децата до правосъдие;
 •  изкореняване на всички форми на насилие срещу деца;
 •  участие на децата и тяхното влияние в обществото.
Четирите цели на втората Стратегия за правата на детето (2012-2015) са:
 • насърчаване на подходящи за деца услуги и системи (в областта на правосъдието, здравеопазването и социалните услуги);
 • премахване на всички форми на насилие срещу деца (включително сексуално насилие, трафик, телесното наказание и насилие в училищата);
 • гарантиране на правата на децата в уязвимо положение (като например тези с увреждания, в ареста, в алтернативна грижа, деца на мигранти и малцинства, включително ромските деца);
 • насърчаване на участието на децата.
По информация на пресцентъра на Държавна агенция за закрила на детето

сряда, 2 март 2016 г.

ДАЗД и МВР с обща координация в работата по сигнали за деца в риск, получени на 112 и 116 111

Държавна агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи чрез Дирекция „Национална система 112” подписаха Протокол за сътрудничество при приемане и отработване на сигнали и информация за деца по Единния европейски номер 112 /ЕЕН/ и Националната телефонна линия за деца 116 111 /НТЛД/. Споразумението регламентира начина на предаване на информацията между 112 и 116 111 и ангажиментите на двете линии. Прилагането му ще гарантира по-добра координацията между екипите на ЕЕН и НТЛД и своевременна реакция на постъпващите на двата телефона сигнали за деца в риск.
Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД ще подкрепя ЕЕН 112 на МВР с осигуряване на специализирана помощ за деца чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция за деца в риск (пренебрегване, жертви на насилие, изоставяне, намерения за самоубийство, в състояние на емоционален стрес); съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; информиране и популяризиране на съществуващите услуги за деца и семейства; повиквания, при които обаждащият се (дете, родител, учител и/или друг възрастен) споделя за проблеми, свързани с дете/деца, неизискващи спешна намеса, както и за други събития, реагирането на които е във функциите на Държавната агенция за закрила на детето.
Консултантите на НТЛД 116 111 осъществяват незабавно връзка с ЕЕН 112 в случай на постъпил сигнал за непосредствена опасност за живота и здравето на дете, като предават информацията и/или трансферират обаждането към ЕЕН 112. 
По информация на пресцентъра на Държавна агенция за закрила на детето