понеделник, 21 декември 2015 г.

Конкурс за най-атрактивен снежен човек


Календари за чиста вода и здраве дари читалище „Умение-2003“

„Мътна вода от чешмите ви да не потече! Здраве и берекет да има за цялото ви семейство!“. Тези пожелания отправиха участниците в клуб „Млад еколог“ към читалище „Умение-2003“ към граждани от Ямбол на 20 декември 2015 г. Информационната кампания, която се проведе на автогарата и централния кооперативен пазар, бе посветена на началото на народната Нова година и Международния ден за човешка солидарност.
Водата е живот, водата е здраве. Нека съградим промяна като пазим изворите – заради себе си и другите, призоваваха младите еколози гражданите, които получиха информационни календари с дейностите по проекта. Инициативата им даде старт на проекта „Здраве от извора“, който се реализира по програма „Съграси промяна“ със съдействието на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.
  Всички снимки за кампанията можете да разгледате от тук

четвъртък, 17 декември 2015 г.

Проведе се кръгла маса завръщането на децата-майки в училище

„Реинтеграция на децата-майки в училище” е темата на кръгла маса, която
Читалище „Умение-2003“ – Ямбол проведе по проект „ДЪГА за нашите деца“ на 17 декември 2015г.. Участие в нея взеха директори на училища от Ямбол и областта, учители, социални работници, служители на МВР, НПО, родители, медии.
Събитието заостри общественото внимание към ранното семейно съжителство, към твърде ранното раждане на деца и напускане на училище.  В хода на кръглата маса бяха представени резултати от проведеното в рамките на проекта социологическо проучване сред ученици и възрастни от община Ямбол по тази тема, които показаха растяща опасност от засилване на проблема, поради безкритичното му възприемане от съществена част от подрастващите.
Изказалите се експерти от РИО и МВР – Ямбол, директори на училища, социални работници, учители и общественици заявиха потребност от подобряване на координацията между всички заинтересовани органи и страни.  Участниците се обединиха  в желанието си за общи действия за намаляване на ранно отпадане от образователната система, ранните бракове и ранната раждаемост и посочиха конкретни предложения за реинтеграцията на отпадналите към образованието. Откроена бе необходимостта от активното участие в този процес на семействата на потърпевшите .

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

сряда, 16 декември 2015 г.

Застъпнически кампании за опазване на водите започва Читалище „Умение-2003“

Опазването на реките, езерата и техните обитатели е основната тема на най-новия проект на клуб „Млад еколог“ към читалище „Умение-2003“. Инициативата „Здраве от извора“ ще се реализира през периода декември 2015 – юли 2016 г. в общините Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол със съдействието на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.
Основните дейности са насочени към учениците, които ще бъдат включени в семинари и теренни проучвания около река Тунджа, нейни притоци и язовири, в конкурси за най-атрактивен снежен човек, постери за влажните зони, макети за прости енергийни решения за чиста природа и здраве, разказ, есе, рисунка, снимки на тема „Здраве от извора“.

Пак учениците ще бъдат главните актьори  във форум-театър, посветен на Деня на Земята, ще участват и в творчески работилници по рециклиране и екосъстезания на открито. За техните родители ще бъдат организирани поредица от информационни кампании. А по повод международния ден на околната среда ще бъде организиран дискусионен форум, на който ще бъдат поканени всички участници в процеса по опазване на водните ресурси - представители на държавни и общински институции, на екологични, бизнес- и браншови НПО, земеделски производители и животновъди, рибари, любители на водния туризъм, собственици на промишлени предприятия, като очакванията на инициаторите на инициативата са да привлекат поддръжници от различните граждански структури по отношение опазването водите в региона, с които да формират Застъпническа мрежа за опазването на водите в региона. Да бъдат споделени, както добри практики на държавния, общинския, неправителствения сектор и бизнеса по устойчивото управление на водните ресурси в ямболска област, така и чрез открит диалог представителите на институциите да бъдат запознати с предложенията на гражданския сектор за необходимите мерки за решаването на проблемите със замърсяването на реките и язовирите в област Ямбол. 

вторник, 15 декември 2015 г.

Читалище „Умение-2003“ организира кръгла маса за връщането на децата-майки в училище

„Реинтеграция на децата-майки в училище” е темата на кръгла маса, която Читалище „Умение-2003“ – Ямбол организира по проект „ДЪГА за нашите деца“ на 17 декември от 14.30 часа в конферентната зала на ул. „Д. Благоев“ 1. Покани за участие са изпратени до учители, социални работници, неправителствени организации, родители, медии.
Целта на инициативата е да се идентифицират конкретните проблеми на социалните работници и учителите в превенцията по ранно отпадане от образователната система, ранните бракове и ранната раждаемост и да се обсъдят идеите за подобряване на взаимодействието им с неправителствените организации. В хода на кръглата маса ще бъдат представени резултати от реализираното в рамките на проекта социологическо проучване сред ученици и възрастни от община Ямбол по темата за превенция на ранната бременност и раждането на деца от малолетни и непълнолетни момичета, както и за реинтеграцията им към образованието.

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Открит диспут

Във връзка  с изпълнениeто на проект „ДЪГА за нашите  деца” НЧ”Умение 2003”  проведе открит диспут на тема Превенция на ранната раждаемост и подобряване на взаимодействието на гражданското общество”,който разгледа проблема в няколко аспекта:
"
1. От гледна точка на детето,  попаднало в тази ситуация;
2. От правна гледна точка за нарушенията на детските права, осигуряване на подходяща закрила;
 3. От гледна точка на семейството, отгледало това дете и причините то да попадне в ситуация на майчинство;
4. От гледна точка на обществото  като търсим възможности да помогнем на деца в риск отново да започнат да учат и ги мотивираме да придобият професионална подготовка, за да се включат  пълноценно в  социалния живот.
Активно участие в него имаха представители на Районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол, Отдел „Закрила на детето” към нея, РИО – Ямбол, Директори на училища, БЧК – Ямбол и др. НПО. В хода на дискусията бяха споделени факти за нарастване на броя ранните раждания в нашия град и за грижите, които се полагат за невръстните майки от страна на социалните служби. Изразиха се различни мения относно причините, пораждащи този процес, както и за мерките, които различните институции предприемат за преодоляване на ранното семейно съжителство и ранното напускане на образователната система.
В края на разгорещения разговор всички се обединиха около общото мнение, че са необходими общи и синхронизирани действия за по – добро бъдеще на децата.


Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

петък, 28 август 2015 г.

Информационни срещи по проект "ДЪГА за нашите деца"

Информационни срещи по проект "ДЪГА за нашите деца" се проведоха в к-с "Райна княгиня" и к-с "Бенковски" в гр. Ямбол. Ръководителят на проекта Пенка Илиева разясни целите на проекта и предстоящите дейности. Сред участниците в срещите бяха млади майки, някои от които въобще не са стъпвали в училище. Имаше и мъже, които бяха осъзнали, че е по-добре жените им да са образовани, за да си намерят работа. Намерихме и емигрант от Палестина, който пък помоли да бъде включен в проекта, за да научи български език.
Следващия месец ще бъдат организирани тренинги в училищата на двата квартала.   

събота, 9 май 2015 г.

Благотворна готварница на открито в Ямбол


Благотворна готварница на открито за гражданите на Ямбол организира на 9 май 2015 г. НЧ "Умение-2003" по повод Деня на Европа и Европейската седмица на младежта. Проявата е част от дейностите по проект "Благотворна готварница", който се реализира от "Умение-2003" в партньорство с Регионална здравна инспекция-Ямбол и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи". Целта на инициативата е да се засили общественото внимание към проблемите със затлъстяването, булимията и анорексията сред младите хора. Пред свои връстници, млади родители и възрастни хора участниците в проекта демонстрираха нагледно как се приготвят евтини, но питателни бързи ястия - печени картофи със сирене на грил, закрити пици на сач, гюзлемички от готови кори на сач, зеленчукови шишчета, месни рулца на грил с гъби, тиквички на сач с чеснов сос, студена доматена супа със зеленчуци на грил, дебърцини в тесто на грил. Рецептите ще намерите тук. А галерия със снимки от "готварницата" - тук  
Следващите седмици подобни инициативи ще се проведат и в община Тунджа и община Болярово.    


четвъртък, 7 май 2015 г.

БЛАГОТВОРНА ГОТВАРНИЦА НА ОТКРИТО В ЯМБОЛ

НЧ "Умение-2003" - гр. Ямбол с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи" организира Благотворна готварница на открито за гражданите на Ямбол, посветена на Деня на Европа - 9 май, от 12.00 часа, ул. Йордан Йовков 23

петък, 13 февруари 2015 г.

Благотворна готварница и Трифонски заговезни в ПГЗ „Христо Ботев”


 Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” беше домакин на първия брейн-сторм маратон по проекта „Благотворна готварница”, реализиран от НЧ „Умение-2003” с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”. Поканата на директора Тенко Боев беше провокирана от самите ученици на гимназията, които се включиха в проекта още от самото му начало. А поводът беше празникът „Трифонски заговезни”, организиран съвместно от ПГЗ „Христо Ботев”, НЧ „Умение-2003” и сдружение „Движение с екологична насоченост”.

Главни организатори на празника бяха самите млади хора – от избора на менюто, през покупката на продуктите до приготвянето на ястията. И учителите не вярваха, че от ръцете на момчетата ще излязат пухкави обредни пити, вкусни сармички с кисело зеле, рози от палачинки, парти сандвичи с домашно приготвена майонеза, картофена заговелка и яйчена салата.
С обредния хляб Димитър Петков от „Движение с екологична насоченост” първо захрани лозята на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев”. После отряза 3 пръчки, зави ги на венец и благослови: „Да е на хаирлия! От лоза шиник грозде да берем, от кютюк бакър грозде да извадим!”
Пожелания за успешна и благодатна година за възпитаниците и колектива на гимназията отправиха също заместник-областният управител Иван Йоргов, председателят на сдружение „Движение с екологична насоченост” Димитър Димитров, председателят на НЧ „Умение-2003” Петьо Анастасов, бивши преподаватели, които също зарязаха лозите заедно с накипрените в народни носии ученици.
Цар на виното в гимназията не беше избран. Но затова пък учениците и техните връстници от НЧ „Умение-2003” бяха обгърнати с уважение като истински царе, заради усилията, които положиха за празника. Младите хора посрещнаха гостите в учителската стая, където всички заедно похапнаха от приготвените от „Благотворната готварница” ястия и от домашната сланинка и луканка, печените кебапчета и мезета, с които организаторите от ПГЗ „Христо Ботев” и сдружение „Движение с екологична насоченост” допълниха софрата.

Неформалните разговори, разбира се, породиха и идеи за нови общи инициативи. Те ще бъдат посветени и на 80-годишния юбилей, който ПГЗ „Христо Ботев” отбелязва тази година. 

понеделник, 26 януари 2015 г.

НЧ „Умение-2003” събра младежи от областта чрез тренинг „Здравословен кодекс на доброволеца”


 Ябълки и круши помогнаха на младежи от Ямбол, Болярово, Горска поляна, Роза, Ботево, Златари, Веселиново, Джинот да се опознаят и да създадат доброволчески екип, който да популяризира необходимостта от здравословно хранене като превенция срещу затлъстяването, анорексията и булимията. Обучителният тренинг под надслов „Здравословен кодекс на доброволеца” е част от проектната инициатива „Благотворна готварница”, реализиран от НЧ „Умение-2003” с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.


В продължение на 2 дни чрез ролеви игри, забавни тестове, презентации и практически упражнения в к-с „Екатерина” младите хора търсеха отговори по темите „Кантар за доброволчество”, „Навиците, които ми подуват корема”,  „Организация и безопасност в моята кухня”, „Тихите отрови в нашата храна”,  „Как да се оплачем ефективно, когато нарушават потребителските ни права?”, „Икономично портмоне за здраве или как да планираме правилно семейния си бюджет”. Усвоиха и основните тънкости в кухнята чрез занимания с професионален готвач, както и как да приготвят весели и здравословни закуски за пикник.

В рамките на семинара младите хора посетиха и мандрата на „Български йогурт”, където се запознаха с пътя на преработката на млякото в качествено сирене и кашкавал и с начините да разпознават на търговските витрини истинските млечни продукти от изкуствените, както и продуктите, които са неправилно съхранени или са с изтекъл срок на годност.
Предоставените от Регионална здравна инспекция – Ямбол информационни материали им помогнаха да изчислят собствения си индекс на телесна маса, да разучат здравословната хранителна пирамида и да изготвят индивидуални програми за хранене за себе си и своите семейства.

Следващите дейности по проекта ще позволят на младежите да демонстрират пред своите близки и приятели начините за осигуряване и приготвяне на питателна храна. Домашният брейн-сторм маратон ще бъде заснет на любителски филми, които ще бъдат популяризирани чрез социалните мрежи.
Всеки, който проявява интерес към темата, може да се присъедини към младите доброволци чрез e-mail: umenie2003@gmail.comили на телефон 046/910868.  

Презентациите от обучението:
Кантар за доброволчество
Тихите отрови в нашата храна
Икономично портмоне за здраве
Организация и безопасност в моята кухня


И още материали за размисъл по темата за затлъстяването, булимията и анорексията:
Затлъстява ли българинът - 1 част, от предаването "Срещу новините" по БНТ
Можете да го гледате и оттукЗатлъстява ли българинът - 2 част, от предаването "Срещу новините" по БНТ

Можете да го гледате и оттукТайното общество на анорексичките в България - от предаването "Преди обед" по bTV
Можете да го гледате и оттук

сряда, 14 януари 2015 г.

НЧ „Умение-2003” разкри „Благотворна готварница”

На 14 януари беше даден официален старт на „Благотворна готварница” към НЧ „Умение 2003”-Ямбол. Инициативата се финансира  от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.
Проектната идея е разработка на доброволците от „Потребителски онлайн-център Умение” и „Доброволческа работилница за идеи и изкуство” към НЧ „Умение-2003”, които обединяват своите усилия с РЗИ-Ямбол в популяризирането на доброволчеството чрез нестандартни методи на неформално образование. Фокусът този път е поставен върху здравословното хранене на млади хора на възраст от 15 до 29 години от семейства в тежко икономическо положение от общините Ямбол, Болярово и Тунджа.

Планираните дейности целят участниците да осъзнаят важността на проблема с разпространението на затлъстяването, булимията и анорексията сред младите хора в България. Чрез поредица от инициативи доброволците ще обучат тези млади хора (в това число и млади родители) как да пазаруват качествени хранителни стоки според свития си семеен бюджет и как с тях да приготвят вкусна и питателна храна за себе си и своите близки. 
Презентацията от пресконференцията - тук