Връзка с нас

Председател на читалището

Петьо Анастасов
Секретар
Дияна Бончева
Адрес: ул. Добри войвода 34 
8600 гр. Ямбол
Телефон: 0882350957, 0888270627
Ел.поща: umenie2003@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар