вторник, 10 септември 2013 г.

В Доброволческата работилница организираме обучения по дърводелство и дърворезба


„Доброволческата работилница, която създадохме в читалище „Умение-2003” ни позволи да се откъснем от средата в ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, да се запознаем с други наши връстници и хора, които ни помагат”. Това сподели 18-годишният Димитър Сиев пред журналисти и партньори на читалището по време на встъпителната пресконференция по проект „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”-ІІ. „В работилницата ми е хубаво – първо, защото си я създадохме ние, второ, защото научавам различни неща и трето, защото се срещам с нови приятели. Забавно е”, обясни и 15-годишната Неда Димитрова.
Митко и Неда са сред участниците в първата фаза на проекта „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”, които подготвиха и продължението на идеята. Новата младежка инициатива, която стартира на 2 септември 2013 г., се финансира отново от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта 2011-2015, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”. Осъзнавайки, че доброволческият труд играе важна роля в професионалното ориентиране на младите хора  и след извършени проучвания за интересите на свои връстници, на които предстои напускане на ДДЛРГ „Юрий Гагарин”-Ямбол, доброволците решиха да разширят функцията на своята „работилница”  като организират в нея чрез методите на неформалното образование обучения за млади хора в риск по специфични професионални умения по дърводелство и дърворезба.
В края на месеца предстои тридневно обучение на доброволците в Трявна – родното място на първата българска школа по дърворезба, където са предвидени срещи с възпитаници и преподаватели от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” и представители на Задругата на майсторите. В Ямбол ще бъдат организирани арт-ателиета по дърворезба и дърводелство, като освен в работилницата, участниците ще имат възможност да се обучават и в цехове на местни мебелни фирми.
„Една от целите ни е да популяризираме професионалните умения на доброволците сред хората от бизнеса и занаятите. Чрез участия в доброволческите инициативи се придобиват умения за работа в екип, организационен опит, комуникативност, лидерски качества – все компетенции, търсени от работодателите в автобиографиите. За съжаление, обаче, бизнесът в България все още не признава доброволчеството като професионален опит”, обясни ръководителката на проекта Дияна Бончева. Тя допълни, че от тази година Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” е създал възможност всеки участник в проект по Националната програма за младежта да получи електронен сертификат с уникален номер. В чужбина подобни документи дават преимущество при кандидатстване за работа или висше учебно заведение. В момента НЦЕМПИ води разговори те да бъдат приети и от нашите ВУЗ-ове.

Проектът предвижда също организиране на Събор на доброволчеството и занаятите, на дискусионни форуми и инициативи, които да обединят интересите на неправителствените организации, бизнеса и учебните заведения. А резултатите ще бъдат популяризирани чрез ежемесечен електронен бюлетин и информационни дипляни.
„Идеята ви наистина е много добра, защото в Ямбол има десетки мебелни фирми, но в нито една гимназия няма паралелка по дървообработване”, заяви Пенка Илиева, сътрудник на евродепутата Илияна Йотова.
Проектът предвижда до края на март 2014 г. да бъдат обучени 15 млади хора на възраст от 15 до 27 години, но всеки е добре дошъл в работилницата, обясни Дияна Бончева. Отпуснатото по Националната програма за младежта финансиране е 8375 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар